Željka Bazijanec

Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata

Funkcija: viša stručna suradnica

Telefon: 321 335

E-mail: zeljka.bazijanec@osijek.hr

Veličina slova