Tatjana Čaljkušić

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove

Funkcija: referentica 1.

Broj sobe: 6

Telefon: 229 286

E-mail: tatjana.caljkusic@osijek.hr

Veličina slova