Tatjana Bece

Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata
Pododsjek za uporabne dozvole

Funkcija: referentica 1.

Telefon: 321 338

E-mail: tatjana.bece@osijek.hr

Veličina slova