Stjepan Viduka

Ured Gradonačelnika

Funkcija: savjetnik 1.

Broj sobe: 5

Telefon: 229 259

E-mail: stjepan.viduka@osijek.hr

Veličina slova