Sanja Scitovski

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Funkcija: viša savjetnica

Telefon: 229 220

E-mail: sanja.scitovski@osijek.hr

Veličina slova