Sanja Falamić

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Funkcija: viša stručna suradnica

Broj sobe: 48a

Telefon: 229 157

E-mail: sanja.falamic@osijek.hr

Veličina slova