Sanja Falamić

Odsjek za naplatu komunalnih prihoda

Funkcija: viša stručna suradnica

Broj sobe: 48a

Telefon: 229 157

E-mail: sanja.falamic@osijek.hr

Veličina slova