Ružica Mrkšić-Kettler

Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

Funkcija: viša stručna suradnica

Broj sobe: 52

Telefon: 229 151

E-mail: ruzicamrksickettler@osijek.hr