Rita Vračević

Odsjek za pravne i administrativne poslove
Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata

Funkcija: savjetnica 1.

Telefon: 321 343

E-mail: rita.vracevic@osijek.hr

Veličina slova