Nataša Bošnjak

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Funkcija: viša savjetnica

Telefon: 229 222

E-mail: natasa.bosnjak@osijek.hr

Veličina slova