Mirsad Cerić

Odsjek za mjesnu samoupravu

Funkcija: voditelj

Broj sobe: 73b

Telefon: 229 249

E-mail: mirsad.ceric@osijek.hr

Veličina slova