Ljiljana Serdarušić

Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata

Funkcija: referentica 1.

Telefon: 321 334

E-mail: ljilja.serdarusic@osijek.hr

Veličina slova