Lidija Pralija

Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika

Funkcija: voditeljica pododsjeka 1.

Broj sobe: 73

Telefon: 229 253

E-mail: lidija.pralija@osijek.hr

Veličina slova