Domagoj Klobučar

Odsjek za informatiku

Funkcija: viši savjetnik

Telefon: 229 139

E-mail: domagoj.klobucar@osijek.hr

Veličina slova