Dunja Barbarić

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Funkcija: referentica 1.

Broj sobe: 47

Telefon: 229 265

E-mail: dunja.barbaric@osijek.hr

Veličina slova