Domagoj Špoljar

Odsjek za naplatu komunalnih prihoda

Funkcija: savjetnik 2.

Broj sobe: 22

Telefon: 229-221

E-mail: domagoj.spoljar@osijek.hr

Veličina slova