Davor Cingel

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove

Funkcija: referent 1.

Broj sobe: 6

Telefon: 229 128

E-mail: davor.cingel@osijek.hr

Veličina slova