Puštanje u probni rad dinamičkog vizualizatora radnih ciklusa semafora

Objavljeno: 16.11.2018

Projekt dinamičkog vizualizatora radnih ciklusa semafora započeo je prije nekoliko godina. Razvio ga je osječki inovator Davor Kezić, član ekipe Inovacijskog Centra u Osijeku. Projekt su sa strane Grada doveli do realizacije sam dr. Željko Požega, koordinaror između Grada Osijeka i Inovacijskog Centra i Voditelj odsjeka za promet Grada Osijeka Zdravko Orešković. Pomoć pri instalaciji uređaja pružili su djelatnici Elektromodula-Promet d.o.o.

Za razliku od često puta primjenjivanog sekundnog (digitalnog) brojača protoka crvenog i zelenog svjetla semafora, tehničko rješenje DVVT semaforskog pokazivača svojom jednostavnom i ležernom vizualizacijom toka radnih ciklusa semafora pomaže pri lakšem odvijanju prometa kroz cestovna raskrižja oslobađajući time vozače od opasnih stresnih komponenti.

Dosadašnji pokazivači protoka vremena pojedinih faza rada semafora pokazuju digitalno odbrojavanje sekundi faza rada n.p. 35,34,33……itd. do nule (0). Dinamički vizualizator vremenskog toka (DVVT) ugrađuje se vertikalno uz semaforsku lanternu i pokazuje protok faze rada semafora na taj način da se kod početka zelenog svjetla,(ili crvenog) u uređaju, u početku zelene faze (kod digitalnog 35) zelena vertikalna linija spušta od gornjeg dijela uređaja, kontinuirano prema dolje do nule (0) (slično kao vizualni doživljaj istjecanju pijeska iz pješčanog sata). Ukoliko građani-vozači i prometni stručnjaci pozitivno ocijene korisnost rada ovakvih uređaja, pokrenut će se postupak plasmana na tržište, uz pomoć korištenja Fondova.

Skip to content