Projekt GReENERGY

Objavljeno: 20.01.2020

Projekt GReENERGY

Projekt nosi puni naziv „GReENERGY/Greening the cities – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region“ / „Razvoj i promocija energetske učinkovitosti i održivog urbanog okoliša u gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija“ (HR-RS290), a akronim mu je „GReENERGY“(Zelena energija).“. Referentna oznaka HR-RS290.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.156.266,15 EUR

GRAD OSIJEK: 372.675,34 EUR (85% sufinancirano iz EU)

TRAJANJE PROJEKTA: 15. srpnja 2019. – 14. siječnja 2022.

PROGRAM: Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020.

9 PROJEKTNIH PARTNERA:

  • Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, nositelj
  • Javno komunalno preduzeće “Gradsko Zelenilo” Novi Sad,
  • Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove,
  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek,
  • Grad Osijek,

Glavni cilj projekta je poboljšati energetsku učinkovitost (EU) u javnim zgradama uz korištenje zelenih krovova i zidova, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) pomoću solarnih panela i promicati uporabu EE i OIE u javnom i privatnom sektoru. Izlazni rezultati projekta su dodatna proizvodnja električne energije iz OIE snage 213 kWh (Novi Sad 120 kW i Grad Osijek 93 kW) za vlastite potrebe i korištenje mjera energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja potrošnje energije. Postizanje ciljeva projekta pozitivno će utjecati na ciljne skupine, tj. na lokalnu i regionalnu samoupravu, sektorske agencije, nevladine organizacije, privatni sektor, učenike i studente, tvrtke iz građevinskog sektora, te informirati širu javnost u dva grada ukupno oko 400.000 ljudi.

Predviđene projektne aktivnosti Grada Osijeka obuhvaćaju upravljanje projektom, izgradnju fotonaponske elektrane i energetske obnove zgrade te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Kontakt osoba za više informacija:

Srećko Kukić, voditelj projekta
+385 31 229 274
e-mail: srecko.kukic@osijek.hr

Web projekta: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/project/greenergy/

Facebook: https://www.facebook.com/Greenergy-project-112145350169329/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YBSowM6YSzA&t=1s

Skip to content