Poziv Grada Osijeka okolnim općinama: Uključite se u našu borbu protiv komaraca!

Objavljeno: 12.06.2019

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Grad Osijek ove je godine osigurao 3 milijuna kuna u Proračunu za tretiranje komaraca. Sredstva su između ostaloga namijenjena za uslugu monitoringa ličinki i odraslih komaraca koju provodi Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, te koji na temelju dobivenih rezultata izdaje preporuke za tretiranje. Zavod definira lokacije tretiranja, a Zakon koliko, na kojoj površini i čime. Međutim, nije dovoljno da se samo pojedine jedinice lokalne samouprave pridržavaju zakona, kao što to čini Grad Osijek, već je prijeko potrebno uključivanje i okolnih općina.

Primjerice, larvicidni i adulticidni tretmani u Osijeku započeli su na vrijeme, no –  kao i ranijih godina – propušteni su larvicidni tretmani približno 30.000ha na poplavnim površinama susjednih općina: Petrijevaca, Darde, Bilja i Erduta. To znači da tretmani u Osijeku smanjuju brojnost komaraca i za 70 posto u odnosu na okolne općine, ali zbog izostanka njihovih tretmana – brojnost u gradu i dalje je previsoka.

Nadalje, izvor problema s komarcima u Osijeku – koji je okružen močvarama i rukavcima Drave i Dunava – nije samo Kopački rit, već i veliko močvarno područje rukavca rijeke Drave poznatije kao Halaševo. Dodamo li k tome činjenicu da se nakon dužeg niza godina bilježi poplavna godina, za očekivati je da će problem s komarcima trajati dok poplavna područja ne presuše, ukoliko se druge općine ne pridruže upornoj osječkoj borbi.

Naime, nakon razdoblja visokih vodostaja Drave i Dunava te izlijevanja velike količine vode i visokih temperatura, došlo je do razvoja i izlijetanja velikog broja komaraca koji trenutno iz Kopačkog rita i Halaševa pojačano ulaze u grad, a zbog čega Gradska uprava sljedeća dva tjedna očekuje intenzivne tretmane svaka 2-3 dana na području cijeloga Osijeka.

Posljednji tretmani odraslih komaraca letača odrađeni su 7., 8. i 9. lipnja, a danas je izdana preporuka za tretman cijeloga grada koji će se provesti 12.-14. lipnja.  Inače, redovite obavijesti o stanju komaraca na terenu, kao i o tretmanima, mogu se pratiti na mrežnoj stranici ZZJZ-a.

Danas 12.6. tretiraju se Sarvaš, Klisa, Nemetin, Donji grad, Sjenjak, Jug I, Jug II, Uske njive, Tvrđa, Industrijska četvrt i Brijest. Sutra 13.6. tretiraju se Tenja, Podravlje, Tvrđavica, Sv. L.B. Mandića, Cvjetno naselje, Briješće, Josipovac, Višnjevac i dio Retfale. U petak 14.6. tretira se drugi dio Retfale i Centar.

Niti jedan grad ili općina – pa tako ni Osijek – ne mogu se samostalno obraniti, već je prijeko potrebno tretirati područja iz kojih komarci dolaze. Jedino zajednička borba protiv komaraca, financiranje iz više izvora uz koordinirano djelovanje i stručno usmjeravanje – može osigurati zadovoljavajući rezultat. Grad Osijek je stoga u borbu protiv komaraca pozvao Vladu RH, nadležna ministarstva, Osječko-baranjsku županiju, Zavod za javno zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera, Hrvatske šume, Hrvatske vode, općine i gradove, građane i sve oni koji mogu pridonijeti uspješnoj borbi protiv ovog javnozdravstvenog izazova.

 

 

Skip to content