OBAVIJEST VLASNICIMA STAMBENIH JEDINICA ZA ZBRINJAVANJE RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE

Objavljeno: 28.03.2022

Na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu: https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Obrazac%20pojedinacni%20smjestaj2022.pdf

Obrascu za prijavu potrebno je priložiti:

– dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice

– potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Ponuditelj stambene jedinice može predati obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe” u Pisarnicu Grada Osijeka F. Kuhača 9, Osijek  od ponedjeljka do petka u vremenu od 09.00-14.00 sati.

 Nakon zaprimljenog zahtjeva Stožer civilne zaštite Grada Osijeka provest će neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice koju dostavlja Ponuditelju.

Skip to content