Novi nogostupi, sanirane prometnice

Objavljeno: 26.07.2019

Povoljno ljetno vrijeme uvijek je dobra prilika za izvođenje građevinskih radova kojih ovoga ljeta ima na brojnim lokacijama u gradu. Neke od njih, obišao je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Na Sjenjaku je u tijeku rekonstrukcija ceste od Svačićeve ulice do malog kružnog toka, a vrijednost radova iznosi oko 750 tisuća kuna. U Opatijskoj ulici izvedena je rekonstrukcija nogostupa i pješačkih prilaza zgradama u vrijednosti od oko 250 tisuća kuna, dok je novi nogostup izgrađen u Kapelskoj ulici na dijelu od Osnovne škole Retfala do Svilajske ulice, a vrijednost radova iznosi oko 250 tisuća kuna.
-Sjenjak, Opatijska, Kapelska ulica… Uvijek nam je cilj ravnomjerno obavljati radove u svim dijelovima grada, a posebno je važno naglasiti, da je bez obzira na financijsku vrijednost, svaka investicija važna sugrađanima koji u tom dijelu grada žive te svakodnevno prolaze uređenim površinama. Iako su želje i potrebe ponekad veće od financijskih mogućnosti, nastojimo jednakomjerno voditi računa o svima gradskim četvrtima i mjesnim odborima. – naglasio je Boris Piližota.

Zamjenik gradonačelnika obišao je i nedavno dovršenu prilaznu cestu koja vodi od prometnice Osijek-Sarvaš prema Reciklažnom dvorištu građevinskog otpada.
-Iako zakonom više nije propisano da jedinice lokalne samouprave (pa tako i Osijek) moraju imati osigurano reciklažno dvorište za građevinski otpad, s obzirom na sve građevinske radove koji su u tijeku ili će tek započeti, otvaranje ovakvog reciklažnog dvorišta za cilj ima prevenirati stvaranje divljih deponija. Kako pristupna cesta nije bila u najboljem stanju, s obzirom da njome prolaze veća vozila, odlučili smo sanirati dionicu koja je duga oko 450 metara, a vrijednost radova iznosila je oko 650 tisuća kuna. – istaknuo je zamjenik gradonačelnika dodajući da će u idućoj etapi, asfaltirana biti i dionica od ulaza u reciklažno dvorište do mjesta gdje se mjeri težina građevinskog otpada.

Sezona građevinskih radova u punom je jeku, a cilj je redovitog programa održavanja i sanacije nogostupa, prometnica i ostalih javnih površina – poboljšati kvalitetu života u gradu.
-Sve naše sugrađane molim za razumijevanje na svim dionicama na kojima su u tijeku radovi, ali ih također pozivam i da svatko od nas, kao građanin, učini sve – kako bi čuvali i zaštitili gradsku imovinu od eventualnih devastacija, neodgovornog bacanja otpada i sličnog. Jer to je naša zajednička odgovornost, kako Grada Osijeka tako i građana, a jedino tako, grad u kojem živimo može zaista biti ugodniji i bolji. – poručio je Boris Piližota.

Skip to content