Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o., u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina – distribucijski plinovod od produžetaka Kanižlićeve ulice do Kampusa škole nogometa NK Osijek na česticama 4311 i dr. k.o. Osijek

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o., u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina – distribucijski plinovod od produžetaka Kanižlićeve ulice do Kampusa škole nogometa NK Osijek na česticama 4311 i dr. k.o. Osijek
Veličina slova