Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – odvodnja oborinskih voda Poslovne zone Nemetin na kčbr. unutar k.o. Osijek i Nemetin

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – odvodnja oborinskih voda Poslovne zone Nemetin na kčbr. unutar k.o. Osijek i Nemetin
Skip to content