Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene pretežito ugostiteljsko-turistička djelatnost – depadansa hotela u Osijeku, Županijska 6

Veličina slova