Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom za građenje građevine infrstukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distribucijski plinovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 8979., 7740., 7719. i 7723. k. o. Osijek (Osijek, Trg Bana Josipa Jelačića)

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom za građenje građevine infrstukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distribucijski plinovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 8979., 7740., 7719. i 7723. k. o. Osijek (Osijek, Trg Bana Josipa Jelačića)
Skip to content