Javni poziv – LUČKA UPRAVA OSIJEK, 31000 OSIJEK, ŠET.KARDINALA F. ŠEPERA 6 – uvid u spis premeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – sportsko pristanište Donji grad, 2. skupine, na građevnoj čestici 8992/1 i 8992/13 (novoformirana) k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala

Javni poziv – LUČKA UPRAVA OSIJEK, 31000 OSIJEK, ŠET.KARDINALA F. ŠEPERA 6 – uvid u spis premeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – sportsko pristanište Donji grad, 2. skupine, na građevnoj čestici 8992/1 i 8992/13 (novoformirana) k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala
Skip to content