JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine -javna rasvjeta na katastarskoj(im) čestici(ama) 4335 k.o. Osijek (Osijek, I. Kršnjevog)

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine -javna rasvjeta na katastarskoj(im) čestici(ama) 4335 k.o. Osijek (Osijek, I. Kršnjevog)
Veličina slova