Građevinska dozvola-Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, rješavajući po zahtjevu investitora Hrvatske vode, Grada Vukovara 220, Zagreb i Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek – izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU – uređenje desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka – poddionica stare luke “Tranzit” (od rkm 17+800 do rkm 18+800), građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – 1. skupine

Građevinska dozvola-Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, rješavajući po zahtjevu investitora Hrvatske vode, Grada Vukovara 220, Zagreb i Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek – izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU – uređenje desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka – poddionica stare luke “Tranzit” (od rkm 17+800 do rkm 18+800), građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – 1. skupine
Veličina slova