JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest

Objavljeno: 21.07.2017

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Osijeka, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj: 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Cijeli tekst javnog poziva i obrazac prijave nalaze se u prilogu.

 

Skip to content