Gradonačelnik Radić predstavio izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 4. lipnja do 31. prosinca 2021.

Objavljeno: 22.03.2022

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 4. lipnja do 31. prosinca 2021. na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka usvojeno je s 18 glasova ”za”, pet ”protiv” i tri suzdržana.

Predstavljajući Izvješće, osječki gradonačelnik Ivan Radić izdvojio je sljedeće aktivnosti:

FINANCIJE

Donesen je rekordni proračun u povijesti Osijeka. Proračun Grada Osijeka za 2022. usvojen je na 4. sjednici Gradskoga vijeća Grada Osijeka, održanoj 29. studenoga 2021. i utvrđen je u iznosu od 1.087.000.000,00 kuna.

Kreditno zaduženje po iznimno niskim kamatnim stopama ( 0,76% )

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 2. lipnja 2021. dana je suglasnost Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb. Kredit je u kunama uz fiksnu godišnju kamatnu stopu u visini 0,76% nominalna i efektivna. Povlačenje je sukcesivno, sukladno potrebama Grada Osijeka s krajnjim rokom korištenja 31. prosinca 2022. Predmetno zaduživanje namijenjeno je za financiranje sljedećih projekata:

 1. Izgradnja dječjeg vrtića u Tenji
 2. Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata – Copacabana
 3. Energetska obnova Osnovne škole Franje Krežme i Dječjeg vrtića Radost
 4. Izgradnja i rekonstrukcija škola
 5. Izgradnja višestambene zgrade
 6. Kulturni centar
 7. Razvoj i unapređenje osječke Tvrđe.

PROGRAMI I PROJEKTI EU

Provode se projekti u vrijednosti 305.131.377,16 kuna.

Grad nositelj projekatanajveći projekti u provedbi:

Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe ( vrijednost 90.200.133,00kn/bespovratno 64.571.381,64kn )

IT park Osijek ( vrijednost 38.567.632,88kn/bespovratno 30.384.615,38kn )

Centar za posjetitelje Tvrđa ( vrijednost 18.833.381,43kn/ bespovratno 15.066.705,14kn)

E-mobilnost Grada Osijeka ( vrijednost 9.189.420,00kn/bespovratno 7.811.007kn )

Biciklističke staze Grada Osijeka ( vrijednost 3.916.147,84kn/bespovratno 3.271.042,58kn )

Izgradnja odvodnje oborinskih voda Eko-industrijske zone Nemetin ( vrijednost 9.739.771,31kn/ bespovratno 3.999.621,92kn )

Grad partner na projektima- projekti u provedbi:

Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centara u Osijeku ( vrijednost 63.750.872kn/bespovratno 44.984.900,12kn  )

Rotor kreativne industrije (vrijednost 2.495.547,37kn/bespovratno 2.495.547,37kn )

BeePathNet – reloaded /Mreža pčelinjih ruta – 2. faza ( vrijednost 4.125.000,00kn )

SMARTRIVER ( vrijednost 9.701.026kn)

Kapitalni projekti u pripremi (ušli u Proračun Grada Osijeka za 2022.):

Industrijska zona Nemetin III. Faza

Rekonstrukcija „Tržnice“ Osijek.

Rekonstrukcija zgrade VIII. Bastiona s vodotornjem

Revitalizacija gradskih parkova i vrtova na području grada Osijeka

DVD Sarvaš – uređenje

Društveni dom Brijest

Izgradnja biciklističke staze u Huttlerovoj

 Uspostava Urbane aglomeracije Osijek

Gradsko vijeće Grada Osijeka je donijelo Odluku o Konačnom prijedlogu obuhvata Urbane aglomeracije Osijek koja broji 10 jedinica lokalne samouprave (Grad Osijek – središte UA Osijek i općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci i Vuka). Dana 17. studenoga 2021. osnovano je Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Osijek, a 22. studenoga 2021. održana je Konstituirajuća sjednica Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek. Ivan Radić na izabran je za predsjednika, a Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac za zamjenika.

GOSPODARSTVO

Rasprodana I. faza  Industrijske zone Nemetin

U sklopu Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni Nemetin, u drugom polugodištu 2021. sklopljena su dva ugovora za osnivanje prava građenja.

Sklapanjem ovih dvaju ugovora o osnivanju prava građenja ugovorene su sve Javnim natječajem ponuđene površine ( ukupno 19 ).

Industrijska zona Nemetin novim programom poticaja i olakšica postala jedna od najpovoljnijih u Hrvatskoj

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo na 4. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. novi Program poticaja i olakšica za Industrijsku zonu NEMETIN. Grad Osijek Programom poticaja i olakšica za Industrijsku zonu NEMETIN želi potaknuti jačanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti, te pružiti snažnije poticaje i olakšice radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta na području grada Osijeka.

Podignute potpore poduzetnicima

Podignute s 4,5 milijuna kuna na 5 milijuna, te još dodatnih 500 tisuća kuna za poljoprivrednike.

Na temelju Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka raspisan je 1. listopada 2021. na stranicama Grada Osijeka Javni poziv za dodjelu potpora. Ukupno raspoloživa sredstva iznosila su 1.000.000,00 kuna, maksimalno 75.000,00 kuna po poduzetniku. Ukupno je razmatrano 85 prijava, od čega su 63 udovoljile kriterijima Javnog poziva te je dodijeljen iznos od 1.000.000,00 kuna.

Subvencije kamata za poduzetnike

Grad Osijek u cilju poticanja poduzetništva kroz nova ulaganja, subvencionira u kontinuitetu kamate na poduzetničke kredite za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 89.181,00 kuna. Grad Osijek subvencionira i kamate za projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ za što je u drugom dijelu 2021. sufinanciran ukupni iznos od 201.079,38 kuna.

GRADITELJSTVO, ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA OKOLIŠA

Rekonstrukcija bazenskog kompleksa Copacabana

Koncept rekonstrukcije bazenskog kompleksa Copacabana u izvještajnom je razdoblju promijenjen te se rekonstrukciji pristupa optimizacijom sadržaja cjenovno prihvatljivih i po sve građene i po troškove održavanja planiranih atrakcija, a prema načelima digitalne i zelene tranzicije kako bi projekt bio prihvatljiv za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) prema javnom pozivu koji Ministarstvo turizma i sporta najavljuje u trećem kvartalu 2022.

U tu je svrhu ugovorena izmjena i dopuna glavnog projekta i građevinske dozvole (Recpect-ing d.o.o. Osijek za 82.500,00 kuna) za 2. dio radova dok je za 1. dio radova ugovorena realizacija posla, sve s ciljem kako bi se građanima s početkom kupališne sezone u ljeto 2022. na korištenje dali novi olimpijski bazen natjecateljskih dimenzija prema međunarodnim standardima i rekonstruirani okrugli bazen s pratećim sadržajima i infrastrukturom koji su predmet Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji sportskog kompleksa (bazena) Copacabana u Osijeku – 1. dio radova, zaključenog 5. siječnja 2022. u iznosu od 30.251.043,25 kuna. Izvođač je uveden u posao 10. siječnja 2022., a rok završetka radova je 180 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Gradnja podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku

U izvještajnom su razdoblju zaključeni ugovori za provedbu svih Projektom planiranih aktivnosti kako slijedi: (1.) Ugovor za izvođenje radova od 11. studenoga 2021. s Osijek-Koteksom d.d., Osijek vrijedan 54.421.396,56 kuna, (2.) Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu od 11. studenoga 2021. s Institutom IGH d.o.o. Zagreb, vrijedan 1.218.750,00 kuna, (3.) Ugovor za projektantski nadzor od 2. kolovoza 2021. sa Zavodom za urbanizam i izgradnju d.d., Osijek vrijedan 1.085.000,00 kuna,

Izvođač je u posao uveden 23. studenoga 2021., a rok završetka je 20 mjeseci od uvođenja u posao uz dodatnih mjesec dana za tehnički pregled.

Ostali projekti:

Kulturni centar

Rekonstrukcija OŠ Briješće ( u listopadu završeni radovi uređenja vanjskih površina-898.482,51kn, + ostali radovi završeni u prosincu vrijedni  346.631,68kn )

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Mladost  ( u srpnju završeni radovi rekonstrukcije i dogradnje škole; vrijednost 4.872.855,25kn; omogućena jednosmjenska nastava )

Izrada projektne dokumentacije za NPOO za izgradnju 3 i dogradnju 2 vrtića

Izgradnja višestambene zgrade u Tenji, Osječka ulica

Desna obala rijeke Drave Višnjevac – Osijek

 

Energetska obnova javnih zgrada  i korištenje obnovljivih izvora energije

Nastavljena provedba preostala dva projekta energetske obnove javnih zgrada – OŠ Franje Krežme i Dječjeg vrtića Radost.

OŠ Franje Krežme ( vrijednost 8.107.053,55kn; udio Grada 2.883.771,43kn)

DV Radost ( vrijednost 1.917.417,37 kn; udio Grada 747.109,46kn

Potpisani su s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovori o sufinanciranju provedbe EU projekta u iznosu 5.890.625,27 kuna kojima je sufinancirano 50% udjela Grada Osijeka u provedbi projekta energetske obnove.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

U izvještajnom su razdoblju potpisani ugovori o prijenosu prava vlasništva za ukupno 31.600 spremnika isporučenih Gradu Osijeku (od čega 16.100 smeđih za biootpad i 15.500 žutih za plastiku) procijenjene vrijednosti 7.922.186,00 kuna kojim Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava 85% bespovratnih sredstava, a Grad sufinancira 15%, do najviše 1.188.327,90 kuna.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

 1. prosinca 2021. Grad Osijek zaprimio je Rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada kojim je utvrđeno kako poticajna naknada koju je Grad Osijek dužan platiti za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. iznosi 0,00 kuna.

Reciklažno dvorište Donji grad

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta Donji grad. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.124.115,25 kuna od čega je 4.988.352,75 kuna prihvatljivih troškova, a Gradu je dodijeljeno 85% ukupno prihvatljivih sredstava, odnosno bespovratna sredstava u iznosu 4.240.099,83 kune.

GOSPODARENJE IMOVINOM

Darovanje dvije čestice za izgradnju RDC-a

Grad Osijek je darovao je dvije katastarske čestice Osječko-baranjskoj županiji radi izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, a što je u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka građana Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.

Prodaja zemljišta Lesnina H

Investicija vrijedna 15 milijuna eura, najmanje 100 radnih mjesta.

Ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta k.č.br. 9560/1 oranica Petruš površine 34260 m2, k.o. Osijek za iznos kupoprodajne cijene od 8.010.000,00 kuna. Na ime isplate 2/3 kupoprodajne cijene (odnosno 4.480.000,00 kuna) Lesnina je dala Gradu Osijeku u zamjenu građevinsko zemljište u svom vlasništvu koje se nalazi unutar područja obuhvata GUP-a Grada Osijeka , dok je preostali iznos kupoprodajne cijene u iznosu od 3.530.000,00 kuna, isplaćen u novcu.

KOMUNALNI PRIHODI:

Spomenička renta

Ukupno je naplaćen iznos od 4.082.545,71 kune.

Komunalni doprinos

Naplaćen je iznos od 6.163.427,38

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

U izvještajnom razdoblju ukupno je naplaćen iznos od 493.060,65 kuna

Prihodi od uplaćene naknade za uređenje voda

U izvještajnom razdoblju Hrvatskim vodama fakturiran je ukupan iznos od 1.139.901,48 kuna, a naplaćen iznos od 1.345.660,96 kuna.

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

Na ime komunalne naknade zadužen iznos od 31.142.768,78 kuna, a ukupno naplaćeno 29.942.675,79 kuna

Na ime naknade za uređenje voda zadužen iznos od 13.742.830,65 kuna, a ukupno naplaćeno 13.724.381,09 kuna.

Komunalno redarstvo – Utrostručili broj ispisanih kazni u odnosu na godinu ranije.

 1. ispisali 2189 kazni što je tri puta više nego 2020. kada su ispisali 701 kaznu.

U izvještajnom razdoblju vlasnicima nepropisno parkiranih motornih vozila ostavljeno je 1.668 obavijesti o počinjenom prekršaju s predviđenom novčanom kaznom od 150,00 kuna i rokom plaćanja tri dana po ostavljenoj obavijesti ili 300,00 kuna nakon proteka roka. 1.416 vlasnika nepropisno parkiranih motornih vozila platilo je propisanu novčanu kaznu nakon zaprimanja obavijesti o počinjenom prekršaju u propisanom roku od pisanog izricanja po komunalnom redaru (naplaćeno 215.525,00 kuna), za 156 vlasnika koji nisu u ostavljenom roku platili novčanu kaznu izdani su obavezni prekršajni nalozi (naplaćeno 37.221,00 kuna), a za 96 se čeka istek roka plaćanja.

Mjesna samouprava

Na temelju Odluke o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka za 2021. za realizaciju programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti za 2021. planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kuna. Izvedeno je radova u ukupnom iznosu 5.993.733,12 kuna, odnosno ukupna realizacija radova iznosi 99,90%.

Urbanizam

U izvještajnom razdoblju urudžbirano je 2.184 predmeta. U istom razdoblju riješeno je 2.914 predmeta.  2021. zaprimljeno 56% više predmeta i riješeno čak 128% više predmeta.

Predškolski odgoj- upisano više djece, zaposlene odgojiteljice

Otvoreno 13 novih skupina, upisali 260 djece vise i zaposlili 43 odgojiteljice.

Grad Osijek u Proračunu za 2022. planira sredstva za izgradnju novih podcentara Dječjeg vrtića Osijek u Cvjetnom naselju, Uskim njivama i Tenji te dogradnju podcentra Latica. Navedene podcentre Grad Osijek planira prijaviti na Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Školstvo– besplatan školski obrok za svu djecu, produženi boravak u svim školama, jednosmjenska nastava u polovici škola

Besplatna prehrana u skolama: 3 milijuna kn sredstva grada. Skolska shema voca i povrca (potpora od 233,5 tisuca kn te mlijeka i mlijecnih proizvoda (ostvarli potporu od 219,7 tisuca kn) – ukljucene sve skole. Skolski medni dan (potpora od 25.000 kn) – ukljucene sve skole.

Produzeni boravak u svim skolama. 63 skupine, 1198 djece. Grad sufinancira s 8,4 milijuna kn.

Projekt „OSIgurajmo im JEdnaKost 5“ kojim se financira osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Ukupan proračun projekta iznosi 4.575.481,80 kuna, a bit će osiguran Proračunom Grada Osijeka za 2021. i Proračunom za 2022., u omjeru 85% bespovratnih financijskih sredstva iz Europskog socijalnog fonda i 15% financijskih sredstava Grada Osijeka. U projekt je uključeno 109 učenika s teškoćama i 101 pomoćnik u nastavi.

Stipendije je dobilo 32 učenika i 54 studenata s prebivalištem na području grada Osijeka.

– za studente – 1.200,00 kn/mj

– za učenike – 600,00 kn/mj

Financijska sredstva u 2022. planirana su u iznosu 1,3 milijuna kn. Od toga je 375.000 kn planirano za vozačke ispite za najbolje maturante.

Kultura

Osječko ljeto kulture (OLJK) najveća je kulturna manifestacija u Osijeku i cijeloj istočnoj Hrvatskoj koja svojim građanima 21 godinu za redom nudi kvalitetne kulturne programe s ciljem zadovoljenja kulturnih potreba Osječana i građana svih gradova regije i šire. OLJK 2021. svečano je otvorio predsjednik Vlade Andrej Plenković

Kulturni centar Osijek preuzima organizaciju i produkciju kulturnih manifestacija: Osječko ljeto kulture, Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda i Kazališni maraton.

Advent- proglašen najboljim ju Hrvatskoj. Ostvaren rekordan broj turističkih dolazaka, veći za 7 posto u odnosu na rekordnu 2019.

Doček Nove godine- organiziran u zahtjevnim epidemiološkim uvjetima zajedno s OBŽ,  sveukupno 200 tisuća kuna.

Dječja Nova godina. Pjevala Mia Dimšić. 40 tisuća kuna.

Porin- najveća glazbena manifestacija. Zajedno s OBŽ. Po 325 tisuća kuna Grad i Županija.

 

Sport

Stipendije i naknade primalo je 17 vrhunskih sportaša I. i II. kategorije iz 11 klubova prema rješenju Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Sportske stipendije i naknade isplaćivale su se mjesečno u iznosu od 700,00 do 2.400,00 kuna.

Grad Osijek domaćin velikih sportskih priredbi

Europsko prvenstvo u streljaštvu za seniore i juniore ( sufinancirali s 300.000,00 kn )

Svjetski kup u streljaštvu

DOBRO World Cup Osijek u gimnastici ( sufinancirali s 200.000,00 kn )

Pannonian Challenge ( sufinancirali s 200.000,00 kn )

SOCIJALNA SKRB

Među vodećim hrvatskim gradovima po socijalnoj zaštiti koja je iznad državnoga prosjeka:

 1. naknadu za troškove stanovanja
 2. pomoć u prehrani u pučkoj kuhinji
 3. smještaj u prihvatilište za beskućnike
 4. besplatni gradski prijevoz za studente i učenike kao i za nositelje prava na naknadu za troškove stanovanja
 5. jednokratnu novčanu pomoć
 6. jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića (Božićnica) umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama
 7. prijevoz osoba s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilom
 8. novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
 9. novčanu pomoć za višestruki porod i posvojenje
 10. organizaciju pogreba i podmirenje pogrebnih troškova za građane koji nemaju srodnika
 11. uslugu pregleda dimnjaka u kućanstvima korisnika naknade za troškove stanovanja
 12. mjesečni dodatak umirovljeniku
 13. sufinanciranje medicinski pomognute oplodnje
 14. poklon djeci za božićne blagdane
 15. novčanu pomoć za zadovoljenje osnovnih životnih potreba korisniku naknade za troškove stanovanja (radno nesposobnom samcu ili samcu koji je dugotrajno nezaposlen).

Povećanje cenzusa za ostvarivanje prava na mjesečni dodatak umirovljeniku (100 kn svaka 3 mjeseca; 82 korisnika; )

Povećanje cenzusa za dodjelu jednokratne novčane pomoći umirovljeniku (Božićnica).

Povećan cenzus na 2.500 kn, čime je obuhvaćeno 8.910 umirovljenika. Božićnica isplaćena rekordnom broju umirovljenika.

U izvještajnom razdoblju Grad Osijek i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sklopili su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta „Škole jednakih mogućnosti 6“ kojem je ukupna vrijednost 997.071,60 kuna. Predmetnim ugovorom Gradu Osijeku dodjeljuju se sredstva u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta, pri čemu Grad Osijek nije dužan osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Zdravstvo- donacije KBC Osijek, Grad Osijek najveći donator Klinike za ginekologiju

Za obnovu i uređenje podova Klinike za ginekologiju u iznosu od 243.507,50 kuna.

Za opremanje ambulante za parodontologiju, Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju u iznosu od 85.401,01 kune.

Komarci

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije izdao je ukupno 109 preporuka za larvicidne i adulticidne tretmane na području Grada Osijeka na ukupnoj površini 54.303,00 ha. Sve preporuke su odrađene. Ukupni trošak tretmana (larvicidni i adulticidni) u 2021. je 5.331.298,25 kuna.

Vlada RH pomogla s 1.569.111.92 kn.

Grad Osijek uputio je inicijativu za izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te uvođenje kaznenih odredbi za ne poštivanje izdanih preporuka i ne provođenje tretmana komaraca.

Veleposlanici u Gradu Osijeku

Veleposlanik Indije, Sjeverne Makedonije, Izraela, Finske, Belgije, Njemačke, Austrije, Norveške te otpravnik poslova SAD-a.

Skip to content