Informacija za javnost

Objavljeno: 15.11.2018

Nastavno na objavljeni Javni poziv za iskaz interesa za suorganizaciju programa ADVENT U OSIJEKU 2018. godine, obavljeni su razgovori i konzultacije s poslovnim subjektima koji su predali najcjelovitije ponude. Radno tijelo Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Osijeka donijelo je odluku o prihvaćanju koncepta središnje lokacije za realizaciju manifestacije te dvije mikrolokacije koje bi sinergijski nastupale pod krovnim imenom Advent u Osijeku 2018.
Kao središnja lokacija prihvaćena je lokacija Park kralja Petra Krešimira IV, u organizaciji poslovnog subjekta 4B1 j.d.o.o.. Predložena ponuda cjelovito je argumentirala sve ključne dimenzije organizacije, od programa za sve uzraste do organizacijskih kapaciteta, budući da tim organizatora okuplja organizatore/izvršitelje svih ranijih manifestacija Adventa u Osijeku. Programski se naslanja i na novo, najveće klizalište u regiji od 1.500 kvadratnih metara, po uzoru na europske gradove, ali i na dobro prihvaćen koncept brenda Feel Good Weekend koji se održao na istoj lokaciji.
Za mikrolokacije odabrane su lokacije Trg Svetog Trojstva u Tvrđi u organizaciji Auto Kluba Slavonija Osijek, te Ribarska ulica u organizaciji tvrtke Havić j.d.o.o.
Mikrolokacije sadržajem i ponudom nadopunit će ukupnu manifestaciju i zaokružiti priču Advent u Osijeku 2018. Stavljanjem svih suorganizatora pod isti nazivnik dobivamo bogati i raznoliki Advent u Osijeku, koji svojom podrškom Grad usmjerava stanovniku, a Turistička zajednica svakom prolazniku i turistu.
Ovakav koncept rezultat je promišljanja da je od lokacije bitnija energija koju Advent donosi te vas stoga pozivamo da svi u domeni vlastitih mogućnosti pridonesete pozitivnoj energiji druženjima, posjetima, ali i aktivnim uređenjem svojih okućnica i izloga.
Detaljni opisi, programi i termini biti će predstavljeni i najavljivani tijekom idućih dana.

Skip to content