Gradonačelnik Ivan Vrkić potpisao Ugovor sa Sveučilištem

Objavljeno: 10.09.2019

Tiskovnoj konferenciji prigodom svečane primopredaje Ugovora o prijenosu prava vlasništva dijela nekretnine u Kuhačevoj 18 na Sveučilište u Osijeku nazočili su: zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Vlado Guberac, prorektor Sveučilišta prof. dr. sc. Drago Šubarić, pročelnik Upravnoga odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose Hrvoje Kučan te dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Jurislav Babić.

– Prijenos dijela vlasništva odnosi se na objekt u Kuhačevoj 18, dok Kuhačeva 20 koju također koristi Prehrambeno-tehnološki fakultet ostaje u cijelosti u vlasništvu Grada Osijeka. Ovim ugovorom, temeljem procjene ovlaštenoga sudskoga vještaka, utvrđena je vrijednost nekretnine i visina ulaganja Ministarstva znanosti u nju te je sukladno tome ugovoren prijenos prava vlasništva dijela nekretnine u Kuhačevoj 18 na Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. – istaknula je zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš.

Osim toga, Gamoš je izrazila posebno zadovoljstvo s četvrt stoljeća dugom i uspješnom suradnjom sa Sveučilištem i Prehrambeno-tehnološkim fakultetom te podsjetila, da su davne 1994. Grad i Sveučilište potpisali Ugovor o korištenju zgrada u vlasništvu Grada Osijeka u Kuhačevoj 18 i Kuhačevoj 20.

– Gradonačelnik Vrkić je dobri duh ovoga grada. Neposredno prije ovog svečanog uručivanja Ugovora, nazvao me i upitao: -Je li sve u redu? Imamo zaista dobru, dugogodišnju suradnju s Gradom Osijekom i gradonačelnikom Vrkićem koji je sa svojim suradnicima prepoznao važnost Sveučilišta s 18 tisuća studenata. Sveučilište je svojevrstan grad u gradu. – rekao je rektor Guberac i dodao, da se Osijek može pohvaliti najvećim brojem studenata u odnosu na ukupan broj stanovnika u jednom hrvatskom gradu.

Sveučilište se ovim ugovorom obvezalo suvlasnički dio nekretnine koristiti samostalno, ili putem svojih sastavnica, isključivo za obavljanje znanstveno-obrazovne djelatnosti. U slučaju prestanka potrebe za obavljanjem te djelatnosti, Sveučilište će vratiti nekretninu Gradu Osijeku u vlasništvo bez naknade. Grad Osijek se pak obvezao dozvoliti pravo prvokupa na svom suvlasničkom dijelu u korist Sveučilišta, prema uvjetima najpovoljnije ponude.

Skip to content