Završena obnova pročelja zgrade Županijskog državnog odvjetništva

Objavljeno: 24.04.2017

Projekt obnove pročelja zgrade Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku u Kapucinskoj 21 završen je, što je bio povod današnjem obilasku lokacije gradonačelnika Ivana Vrkića, državnih tajnica Maje Grubišin i Sanje Mišević te županijskog državnog odvjetnika Davora Petričevića sa suradnicima.

Radi se o jednom od projekata prijavljenih na Otvoreni javni poziv Projekta obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka koji je uvršten u Listu projekata obnove. Sukladno Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente, Grad Osijek sufinancirao je obnovu iznosom 299.999,40 kuna, Ministarstvo pravosuđa s 235.001,35 kuna, a radove je izvela tvrtka Zuber s.o.o.iz Višnjevca.
Podsjetimo, putem navedenog javnog poziva Grad sufinancira obnovu građevina bespovratnim sredstvima, maksimalno do iznosa od 499.999,00 kn po građevini, a iznos ovisi o broju bodova prema određenim kriterijima: ako je zgrada pojedinačno registrirana kao zaštićeno kulturno dobro, prema građevinskom stanju pročelja i krova te zoni kulturno-povijesne cjeline, sukladno Rješenju Ministarstva kulture. Sufinanciranje obnove kulturnih dobara vrši se sukladno Listi projekata obnove, koja se oblikuje i dopunjuje prema redoslijedu zaprimanja prijava na otvoreni javni poziv. Poziv ostaje otvoren sve dok se ne realiziraju svi projekti obnove koji su utvrđeni na ovoj listi ili dok postoje osigurana proračunska sredstva Grada Osijeka za svaku godinu.

Skip to content