Željko Lončar, dipl. oec.

Ured Gradonačelnika

Funkcija: pročelnik

Broj sobe: 38

Telefon: 229 289

E-mail: zeljko.loncar@osijek.hr

Veličina slova