Ljiljana Vukšić

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

Funkcija: viša savjetnica - specijalistica

Broj sobe: 61

Telefon: 229 275

E-mail: ljiljana.vuksic@osijek.hr

Veličina slova