Vesna Brezovac

Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata

Funkcija: viša savjetnica

Telefon: 229-238

E-mail: vesna.brezovac@osijek.hr

Skip to content