Tino Lončar

Odsjek za nabavu

Funkcija: viši savjetnik-specijalist

Broj sobe: 48

Telefon: 229 261

E-mail: tino.loncar@osijek.hr

Veličina slova