Stela Geršić

Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)

Funkcija: viša savjetnica

Telefon: 229 271

E-mail: stela.gersic@osijek.hr

Skip to content