Stela Geršić

Odsjek za sustav upravljanja i kontrole za provedbu ITU mehanizma ( ITU PT )

Funkcija: viša savjetnica

Telefon: 229 271

E-mail: stela.gersic@osijek.hr

Veličina slova