Sanda Kovačević

Pododsjek za opće poslove

Funkcija: administrativna tajnica 1.

Broj sobe: 39

Telefon: 229 213

E-mail: sanda.kovacevic@osijek.hr

Veličina slova