Marija Garić, dipl. iur.

Ured Grada

Funkcija: pročelnica

Broj sobe: 33

Telefon: 229 206

E-mail: marija.garic@osijek.hr

Veličina slova