mr.sc. Ljiljana Belajdžić, dipl.ing.građ.

Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

Funkcija: pročelnica Upravnog tijela

Broj sobe: 11

Telefon: 229 281

E-mail: ljiljana.belajdzic@osijek.hr

Veličina slova