Lidija Kes

Pododsjek za opće poslove

Funkcija: administrativna tajnica 1.

Broj sobe: 42

Telefon: 229 212

E-mail: lidija.kes@osijek.hr

Veličina slova