Kruno Pandžić

Odsjek za komunalno gospodarstvo

Funkcija: viši stručni suradnik

Broj sobe: 73c

Telefon: 229 262

E-mail: kruno.pandzic@osijek.hr

Veličina slova