Đurđica Kolarević

Upravni odjel za gospodarstvo

Funkcija: savjetnica 1.

Broj sobe: 6

Telefon: 229 298

E-mail: durdica.kolarevic@osijek.hr

Veličina slova