Kata Radoš

Pododsjek za administrativne poslove urbanizam

Funkcija: referentica 1.

Telefon: 321 342

E-mail: kata.rados@osijek.hr

Veličina slova