Vlatka Kalafatić

Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Funkcija: viša savjetnica-specijalistica

Broj sobe: 58

Telefon: 229 245

E-mail: vlatka.kalafatic@osijek.hr

Veličina slova