Ivana Jurkić

Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Funkcija: viša savjetnica-specijalistica

Broj sobe: 54

Telefon: 229 244

E-mail: ivana.jurkic@osijek.hr

Veličina slova