Jozo Bertanjoli

Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika

Funkcija: administrativni tajnik 3.

E-mail: jozo.bertanjoli@osijek.hr

Veličina slova