Jasna Paunović

Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata
Pododsjek za evidentiranje u katastru

Funkcija: stručna suradnica 1.

Telefon: 321 340

E-mail: jasna.paunovic@osijek.hr

Veličina slova