Jasminka Rašić

Pododsjek za računovodstvo

Funkcija: referentica 1.

Broj sobe: 45

Telefon: 229 174

E-mail: jasminka.rasic@osijek.hr

Veličina slova